تبلیغات
عاشقانهـ هایـ منـ....عاشقانهـ عاشقمـ باشـ - عاشقانهـ عاشقمـ باشـ...

عاشقانهـ هایـ منـ....عاشقانهـ عاشقمـ باشـ

عاشقانهـ عاشقمـ باشـ...

Image result for ‫عکس حباب آب‬‎

زیباترینـ قسمـ سهرابـ سپهریـ:

بهـ حبابـ نگرانـ لبـ یکـ رودقسمـ...

و بهـ کوتاهیـ آنـ لحظهـ شادیـ کهـ گذشتـ...

غصهـ همـ میگذرد...

آنچنانیـ کهـ فقط خاطره ایـ خواهـــــــــــدماند...


[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ sh!va ]

[ نظرات() ]